02/06/2019

Veritabanı Giriş 4 Anomaliler

Veri tabanlarında normalizasyon olmazsa bazı anormallikler olur.

Delete anomalie (Silme anomalisi) : Herşey bir excel tablosunda tutulsaydı eğer örneğimizde olduğu gibi. Bir kursun olduğusatırı silerdik ve eğer o kurs tek sefer işlenmiş ise o kursla ilgili herşey silinirdi ve o kursu daha sonra yeniden oluşturamazdık. Yada o kursun olduğu sınıf tek o satırda kullanıldıysa sınıfı sistemden silmiş olurduk.

Insert Anomalie (giriş anomalisi) : Bir kurs öğretmeni sadece o kurs açılırsa sistemde mevcut olur. Yani kurs yoksa öğretmende yok. Yada her yeni kursu açmak için öğretmeni yeniden sisteme girmek gerekir. Oysa öğretmenler ayrı tabloda tutulsaydı bu problem olmazdı.

Update Anomalie (güncelleme Anomalisi) : Eğer herşey bir excel tablosunda olsaydı örneğimizde ki gibi. Bir öğretmenin yerine yenisi geldiğinde öğretmenin olduğu tüm satırları bulup hepsinde öğretmeni yenilememiz gerekirdi. Eğer herhangi bir satırı atlarsak veya unutursak veri uyumsuzluğu oluşurdu. Ancak öğretmenler ayrı tablolarda tutulunca sadece o tabloda öğretmeni güncellemek diğer tüm tabloları doğru olarak otomatik etkiler.

Bu nedenle veri tabanı normalizasyonları yapılır. Normalizasyon basamaklardan oluşur ve bir basamak tamamlanmadan diğerine geçilmez.

Leave a Reply