Cans_blog_wordpress

BASH Array

BASH Array

Bash te dizi oluşturmak mümkündür ve itemlar arası boşluk bırakılır. Daha fazla detay sonra ekleyeceğim.