02/06/2019

Veritabanı Giriş 3

Bu resimdeki excel tablosunu veri tabanı haline getirmek için tablolara bölmemiz gerekir. Ve bağlantılarıda anahtarlar ile yapacağız.

Burada tabloları tanımlarken PK PrimaryKey ve FK ForeignKey olup. Ogretmen tablosunun asli anahtarı (primary keyi) Kurs tablosunda kullanılmış ve orada ForeignKey olmuştur.

Böylece ilişki kurulmuştur.

Burada görüldüğü gibi asli anahtar (primary key) bir entity’i unique yani eşssiz bir şekilde tanımlayan değerdir. Foreignkey ise bir tabelanın asli anahtarının başka tabelada ona refere etmesidir.

Peki Excel tablomuzdan kaç tane veritabanı tablosu oluşturabiliriz?

Bu tabloda kırmızı ile belirtilen 1 ve n ler şu anlama gelmektedir. Kurs tablosundan n adet olabilir ama her kurs tablosunda 1 adet oda, 1 adet ogretmen ,1 adet maliyet olmalıdır. Yoksa veri bütünlüğü sağlanmaz ve RDBMS sistemi tabloya izin vermez.

Leave a Reply