27/03/2019

Hyper-V de VM'lerin Çoğaltılması

Öncelikle Hyper-Vde normal bir şekilde generation-2 tipte Vm kuruyoruz. (ben alan ve RAM yetersiz olduğu için 30GB disk ve 1024MB Ram verdim).

Takiben sysprep.exe (Windows\System32\sysprep\sysprep.exe yi çalıştırıyoruz.


Generalize ve shut-down seçili olacak. Böylece hostname, ip, bazı donanım driverları gibi özellikler silinip geriye bir şablon sistem çıkarılıyor. Sistemide işlem bitince kapatıyor. Böylece elimizde bir şablon.vhdx diski oluşuyor. Bu diski kolay kullanmak için kopyalıyorum

cp “C:\VMs\C1-base\Virtual Hard Disks\C1-base.vhdx” C:\VMs\C1-base.vhdx

Takiben Powershell i açıp önce bir klasör oluşturuyoruz

PS C:\VMs> New-Item C:\VMs\C1-DC1 -ItemType Directory

Daha Sonrada diski -differencing olarak kopyalıyoruz.

PS C:\Windows\system32> New-VHD -ParentPath ‘C:\VMs\C1-base.vhdx’ -Path “C:\VMs\C1-DC1\C1-DC1.vhdx” -Differencing

ComputerName : DESKTOP-BUN7DOJ
Path : C:\VMs\C1-DC1\C1-DC1.vhdx
VhdFormat : VHDX
VhdType : Differencing
FileSize : 4194304
Size : 32212254720
MinimumSize :
LogicalSectorSize : 512
PhysicalSectorSize : 4096
BlockSize : 2097152
ParentPath : C:\VMs\C1-base\Virtual Hard Disks\C1-base.vhdx
DiskIdentifier : 42C7568C-E1C6-4D89-997D-4CFCD0FAB013
FragmentationPercentage :
Alignment : 1
Attached : False
DiskNumber :
IsPMEMCompatible : False
AddressAbstractionType : None
Number :

Sonrada bu diske bağlı olarak Vm i oluşturuyoruz.

PS C:\Windows\system32> New-VM -Name C1-DC1 -Path C:\VMs\C1-DC1\ -MemoryStartupBytes 1GB -VHDPath C:\VMs\C1-DC1\C1-DC1.v
hdx -SwitchName Standardswitch -Generation 2

Name State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime Status Version
—- —– ———– —————– —— —— ——-
C1-DC1 Off 0 0 00:00:00 Normaler Betrieb 8.3

Password ve geri kalan herşey aynı ancak bu DC olacağı için static IP vermek gerekiyor. Hyper-V den başlatabilirsiniz.

Veya hazır powershellde iken

Start-VM C1-DC1

Sisteme consolo veya RDP ile bağlanıyoruz. Öncelikle Dil, sonrada Administrator şifresini tanımlamamız lazım. Daha sonra EULA’yı kabul edip başlangıç ekranına ulaşabiliyoruz.

]]>

1 Comment

Leave a Reply