26/04/2019

User Accounts

Sistemi kullanacak bireylerin bir hesaba (Account) ihtiyaçları vardır. Bunların AD de oluşturulması gerekmektedir. Çeşitli toollar mevcuttur. Powershell, CMD dsad.exe, AD administrative center gibi.

AD users and computers. Server Manager->Tools->Active Directory Users and Computers.

Başlattığımız zaman istediğimiz Domain i açıp (örnekte tek domain var) resimde kırmızı ile işaretli OU’larımızı (organizational Unit) görebiliriz.

Kullanıcıları OU’Lara onları nerede yönetmek istiyorsak ona göre oluşturuyoruz. Yani satışta çalışan birini “sales”e pazarlamada çalışan birini “marketing”de.

Yeni kullanıcıyı örneğimizde IT departmanında oluşturacağız. Bu durumda IT’ye sağ tıklıyoruz ve New de user seçiyoruz.

Kişinin adını soyadını giriyoruz. Burada önemli olan “User Logon Name” eşssiz yani unique olmalıdır. Sisteme girişi bu kullanıcı adı ile yapacaktır. Şirketimizde iki kişi aynı ad soyad ile olabilir. Bu durumda “Max Muster” için logon name ilki MMuster@c1.local diğeri ise MMuster2@c1.local olarak tahsis edilmelidir. Bu durum sistem tarafında otomatik olmaz bizim Sistem yöneticileri olarak standart geliştirmemiz gerekir. Büyük küçük harfe duyarlı değildir. “@c1.local” yanı domain adının olduğu yer aşağıya doğru açılabilir burada UPN (Universal Principal Name) i seçebiliriz.

UPN active Directory Domains and Trusts ile oluşturulur. Örneğimizde kurumumuz birden çok lokasyonda ise ve Max Muster örneğin Ankara’da ise o zaman UPN’i @Ank_it_c1.local gibi olacaktır. Ancak her login oluşta bunu yazması zordur. Bu nedenle bu ismi “truncate” kısaltırız ve emaili ile aynı yaparız.

UPN oluşturmak için “AD Domains and Trusts” a gideriz. Orada C1.local’a değil hemen üstünde bulunan AD Domains and Trusts yazısına sağ tıklarız ve Propertiesden yeni UPN’leri oluşturabiliriz.

User oluşturmaya devam ederken Windows2000 öncesi sistemler için kullanıcı adı biraz farklı eski sistemlere geriye yönelik verilen destek nedeniyle mevcut umarım kullanmak zorunda kalmazsınız 🙂

Next

gelen ekranda parola (password) verme ve parola ile iligili ayarlar var. Zaten yeterince açık.

Next diyince kısa bir özet ve sonra finish ile kullanıcıyı oluştururuz. Artık kullanıcımız IT OU sunun altında bizi beklemektedir. Ona sağ tıklayıp pek çok özelliğini değiştirebiliriz.

Logon olma saatleri veya kilitlenmiş hesabın yeniden açılmasını buradan yapabiliyoruz.

Ayrıca bir kullanıcıyı kopyalayabiliriz. Örneğin Satış departmanında çalışacak kişilerden ilkini oluşturduk daha sonra bu kişinin hesabını bir şablon olarak kullanarak aynı ayarlarla diğerlerini oluşturabiliriz. Kopyalama işlemi aslında bir şablon oluşturmadır. Bundan sonra satış departmanında ki her birey için o hesabın bir kopyası oluşturulur ve yaratılır.

Kullanıcı silme işlemide buradan yapılır ancak önerilen önce kullanıcının “disable” edilmesi ve bir süre böyle bırakılması. Daha sonra kullanıcı geri gelirse enable edip devam etmesi sağlanabilir.

Kullanıcıyı oluşturduğumuza göre artık ona bazı haklar verebiliriz. Bunuda “group policy” (GP) ile yaparız. GP ile yapılan kullanıcıların sınırlandırılmasıdır.

1 Comment

Leave a Reply