Cans_blog_wordpress

Powershell Global Varible

Powershell Global Varible

Global variable yani değişkenler fonksiyonların içinde farklı dışında farklı scope a girmeyen değişkenlerdir. deklerasyonu $global:data = $null$global:File = “c:\Users\can\data.csv”