26/05/2019

Veritabanı Giriş 1

Her sistemcinin kaçınılmaz sonu veri tabanıdır. Aslında çok derinlerine girmesekte bunlarla çalışmak anlamak ve hatta bazı işlemleri yapmak zorundayız. Örneğin tablolarda değer değiştirme bazı sorgulamaları yapma, backup alma, kurtarma, kurma. Genelde veri tabanı için oluşturma pek yapmayız ama onuda anlamak her zaman faydalıdır. Özellikle hemen herşeyin veritabanları üzerinden yürüdüğü windowsta bu konu ilerde daha da önem kazanacaktır.

Önce Excel i düşünerek başlayalım herşey tek bir tabloda gösterilmiştir.

Ancak excelin kendine göre dezavantajları vardır.

 • Veri tekrarı (redundancy) çoktur.
 • Veri uyumsuzluğu hataları olabilir (Inkonsistender Datenbestand)
 • Veri değiştirme çok zahmetli bir iş haline gelebilir.
 • Veri gizliliği yoktur.

Bir veritabanı sistemi ise

 • Veri tablolarda tutulur.
 • Veriler DBMS (database Management System) tarafından kontrol edilir ve erişilir.
 • Veriler ile ilgili bir sözlük yapısı oluşturulur. (veri tipi nedir adı nedir vs..)

Herhangi bir yazılım veya kişi veriye ulaşmak istediğinde DBMS üzerinden erişir. Kimse doğrudan bir text dosya gibi veriye erişemez. Veriler veritabanında kayıtlıdır.

Veri tabanının avantajları

 • Tekrarlı veri daha çabuk bulunur ve önlenir.
 • DBMS sayesinde uyumsuz veri daha çabuk fark edilir.
 • Veri bütünlüğü sağlanır.
 • Veri koruması sağlanır.

İlişkisel Veri tabanı (Relational Database)

 • Veriler tablolarda saklanır.
 • Veri çeşitli tablolarda belirli ilişkilerle saklanır.
 • Bu ilişkiler “anahtar”lar ile oluşturulur.
 • Örnekleri : MS ACcess, Oracle, SQL, MySQL, MariaDB..

Veritabanı anahtar Konsepti

 • Birinci Anahtar (Primary Key- Primärschlüssel)

Bir veri satırını (Entity) eşsiz olarak tanımlayabilen bir değerdir. (müşteri numarası gibi). Bir anahtar tabloda sadece bir defa bulunabilir.

 • İkincil Anahtar (Secondary Key – Foreign Key- Fremdschlüssel- Sekundärschlüssel)

bir tabloda bulunup başka tabloda birincil anahtar olan veri tipi.

Tablolar birincil ve ikincil anahtarlar ile birbirlerine bağlanırlar.

1 Comment

Leave a Reply