26/03/2019

SNMP OID

Simple Network Management Protocol – yani kısaca SNMP. Her sorgulanabilecek item ın bir ID si var ve bunlara OID deniyor.

internet domain e benzer hiyerarşik bir yapıda.

Bununla ilgili bir kaynak web sitesi :

http://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.html


Okuldu güzel bir çalışma yaptık dün bir sistem server diğeri agent ın kurulu olduğu client oldu.

Agent üzerinde aşağıda ki işlemleri yaptık. Sistem Debian minimal 9

apt install snmpd

/etc/snmp/snmpd.conf folgendes içinde:
# Listen for connections from the local system only
#agentAddress udp:127.0.0.1:161
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6) agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
# rocommunity public default -V systemonly
rocommunity public default
view systemonly included .1.3.6.1.2.1

Sonrada :
service snmpd restart

Server üzerinde aşağıdaki işlemleri yaptık.
Sistem Debian minimal 9

apt install snmp

Daha sonra Agent sistemin ip sini not edip sorgulamaları yapıp görebildik.

snmpwalk -v 1 -c public 172.16.1.100 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

Şimdi işler burada karışmaya başlıyor. bu (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) nedir?

İşte OID budur. Çok fazla detay sorgulayabildiğimiz için kod kullanmışlar. Sistemde ne kurulu ne kadar ram var vs vs vs …. Daha sonra bir örnek ekleyerek açıklayacağım.

Ancak temel olarak her basamak biraz daha derinleştiriyor. örneğin

.1.3.6.1.2.1.2.2.1. bu üst yapı altta ki


.1.3.6.1.2.1.2.2.1.
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
gibi alt yapıları barındırıyor.
İşte bu noktada alt yapıyı tümden görmek istiyorsak snmpwalk komutunu eğer tek bir item ın cevabını almak istiyorsak snmpget komutunu kullanıyoruz.
SNMPWALK
snmpwalk -v 1 -c public 192.168.122.35 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 = INTEGER: 1
SNMPGET
snmpget -v 1 -c public 192.168.122.35 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "FastEthernet0/0"

çok basit anlamda SNMP ye değindik umarım daha çok öğrenmek mümkün olur.

SNMP yi özellikle network takibinde MRTG ve PRTG gibi uygulamalar çok kullanıyorlar. Her üterici MIB dosyası ile SNMP bilgilerini paylaşıyor. Daha çok şey var öğrenilecek.

Leave a Reply