23/11/2021

AWK Seperators

Seperators

CUSTOM FIELD SEPERATOR

Record (Kayıt) Awk ın bir seferde işlediği tek bir birimdir ve default olarak 1 satırdır.

Default kayıt ayırımı bir yeni satırdır (new line)

Her bir kayıtta bölümler vardır ve default bölüm ayrımı boşluk karakteridir (space) fakat bu değiştirilebilir.

Örneğin br CSV dosyasında ayrımlar virgül ile olur, veya /etc/passwd de : ile.

$ awk ´BEGIN {FS=”,”}{print $1}´ file.txt

FS burda Field Seperator.

CUSTOM OUTPUT FIELD SEPERATOR

$ awk `BEGIN {OFS=“-“} { print $1,$2}`

OFS = Output Filed Seperator

çıktıda boşluk yerine “-” koymak içindir.

$ awk `BEGIN { FS=”,” ; OFS=”-“ }{print $2,$2}`

CUSTOM RECORD SEPERATOR

Her bir kayıt default olarak bir satırdır ancak bazen farklı bir formatta da gelebilir.

Apple 100 available : Mango 50 NotAvailable : strawberry 100 NA

Bu durumda kayıt ayıracına ihtiyacımız var.

RS = Record Seperator

$ awk `BEGIN {RS=”:”}{print $1}` file.txt
Apple
Mango
Strawberry

ayrıca birde ORS = Output Record Seperator vardır ancak kullanmayın terminali dağıtıyor.

Leave a Reply