23/11/2021

AWK genel – 2

Bazen dosyaların hiç bir formatı yoktur.

$ cat file1.txt
1. first line shorter than the others
2. second line is this
3. third line exists

görüldüğü üzere her satırda farklı sayıda bölüm mevcuttur. Kaç bölüm olduğunu bulmak için.

$ awk '{print NF}' file1.txt
7
5
4

NF = Number of Fields.

NR = Number of Records

$ awk '{print NR}' file1.txt
1
2
3

NR ile en sonda toplam kaç kayıt olduğunu görebiliriz.

Leave a Reply