02/01/2020

VestaCP Multi PHP (Centos 7)

VPS’im üzerinde pek çok domain var. Bunlardan wordpress siteleri php versiyon update i istediler ve en üst versiyona çıkarttım ama dropbox gibi kullandığım site ile uyumsuz oldu. Normalde bildiğim her bir domaini ayrı ayrı PHP versiyonu ile çalıştırmak mümkün. Biraz araştırınca VesteCP’de bunu yapabildiğimi gördüm. Muhtemelen paralı versiyonunda zaten mevcuttur ama sagolsun “skamasle” adında bir üstad yazmış koymuş github’a hallettim.

https://github.com/Skamasle/sk-php-selector

Şimdi burdan scripti indiriyoruz. Aslında sadece 2 noılu scripte ihtiyaç var.

ben direk hepsini kurdum. Aptal bir admin olarak fazla mal göz çıkarmaz dedim ve hatta daha aptal bir admin olarak scriptide incelemedim. (mesela adam admin şifresini değiştirmiş ve hatta firewallu da kapatmış olabilir. ) sonra Hosting firması benim VPS’imi neden kapattı bıdıbıbıdı..

bash sk-php-selector2.sh all

böylece tüm php versiyonlarını kuruyoruz.

Cloud da sorun çıktı onu php70 yaptım sonra php70-intl hatası verdi.

# yum search php70|grep intl
php70-php-intl.x86_64 : Internationalization extension for PHP applications
# yum install php70-php-intl
# systemctl restart httpd

sonra gidip VestaCP’den versiyon seçiyorum.

Reseller –> WEB –> Domain –> web Template Httpd

Scriptide buraya koyuyorum incelemek için.

#!/bin/bash
# Skamasle PHP SELECTOR for vesta
# version = beta 0.4
# From skamasle.com
# Run at your risk.
sistema=$(grep -o "[0-9]" /etc/redhat-release |head -n1)
sklog=/var/log/skphp.log
if [ ! -e /etc/yum.repos.d/remi.repo ]; then
echo "I not found remi repo, stop install... "
exit 2
fi
# fix php 7 version detection...
vp=$(php -v |head -n1 |cut -c5)
if [ "$vp" -eq 5 ];then
    actual=$(php -v| head -n1 | grep --only-matching --perl-regexp "5\.\\d+")
elif [ "$vp" -eq 7 ];then
    actual=$(php -v| head -n1 | grep --only-matching --perl-regexp "7\.\\d+")
else
echo "Cant get actual php versión"
echo "Run php -v and ask on forum or yo@skamasle.com"
echo "Leaving instalation..."
exit 4
fi

fixit () {
curl -s http://mirror.skamasle.com/vestacp/PHP/sk-php${1}-centos.sh > /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php${1}.sh
ln -s /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/phpfcgid.stpl /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php${1}.stpl
ln -s /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/phpfcgid.tpl /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php${1}.tpl
if [ -e /etc/opt/remi/php${1}/php.ini ]; then
  ln -s /etc/opt/remi/php${1}/php.ini /etc/php${1}.ini
  ln -s /etc/opt/remi/php${1}/php.d /etc/php${1}.d
fi
chmod +x /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php${1}.sh

tput setaf 1
echo "PHP ${1} Ready!"
tput sgr0
}
function phpinstall70 () {
ver=7.0
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip PHP 7.0 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Installing PHP 7.0"
yum install -y php70-php-imap php70-php-process php70-php-pspell php70-php-xml php70-php-xmlrpc php70-php-pdo php70-php-ldap php70-php-pecl-zip php70-php-common php70-php php70-php-mcrypt php70-php-gmp php70-php-mysqlnd php70-php-mbstring php70-php-gd php70-php-tidy php70-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 70
fi
}
function phpinstall71 () {
ver=7.1
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip PHP 7.1 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Installing PHP 7.1"
yum install -y php71-php-imap php71-php-process php71-php-pspell php71-php-xml php71-php-xmlrpc php71-php-pdo php71-php-ldap php71-php-pecl-zip php71-php-common php71-php php71-php-mcrypt php71-php-gmp php71-php-mysqlnd php71-php-mbstring php71-php-gd php71-php-tidy php71-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 71
fi
}

function phpinstall72 () {
ver=7.2
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip PHP 7.2 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Installing PHP 7.2"
yum install -y php72-php-imap php72-php-process php72-php-pspell php72-php-xml php72-php-xmlrpc php72-php-pdo php72-php-ldap php72-php-pecl-zip php72-php-common php72-php php72-php-mcrypt php72-php-gmp php72-php-mysqlnd php72-php-mbstring php72-php-gd php72-php-tidy php72-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 72
fi
}
function phpinstall73 () {
ver=7.3
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip PHP 7.3 actually installed"
else
tput setaf 2
  echo "Installing PHP 7.3"
yum install -y php73-php-imap php73-php-process php73-php-pspell php73-php-xml php73-php-xmlrpc php73-php-pdo php73-php-ldap php73-php-pecl-zip php73-php-common php73-php php73-php-mcrypt php73-php-gmp php73-php-mysqlnd php73-php-mbstring php73-php-gd php73-php-tidy php73-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 73
fi
}
function phpinstall74 () {
ver=7.4
if [ $actual = $ver ];then
  echo "Skip PHP 7.4 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Installing PHP 7.4"
yum install -y php74-php-imap php74-php-process php74-php-pspell php74-php-xml php74-php-xmlrpc php74-php-pdo php74-php-ldap php74-php-pecl-zip php74-php-common php74-php php74-php-mcrypt php74-php-gmp php74-php-mysqlnd php74-php-mbstring php74-php-gd php74-php-tidy php74-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 74
fi
}

function phpinstall56 () {
ver=5.6
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip php 5.6 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Instaling PHP 5.6"
yum install -y php56-php-imap php56-php-process php56-php-pspell php56-php-xml php56-php-xmlrpc php56-php-pdo php56-php-ldap php56-php-pecl-zip php56-php-common php56-php php56-php-mcrypt php56-php-mysqlnd php56-php-gmp php56-php-mbstring php56-php-gd php56-php-tidy php56-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 56
fi
}
function phpinstall55 () {
ver=5.5
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip php 5.5 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Instaling PHP 5.5"
yum install -y php55-php-imap php55-php-process php55-php-pspell php55-php-xml php55-php-xmlrpc php55-php-pdo php55-php-ldap php55-php-pecl-zip php55-php-common php55-php php55-php-mcrypt php55-php-mysqlnd php55-php-gmp php55-php-mbstring php55-php-gd php55-php-tidy php55-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "......."

fixit 55
fi
}
function phpinstall54 () {
ver=5.4
if [ $actual = $ver ];then
echo "Skip php 5.4 actually installed"
else
tput setaf 2
echo "Instaling PHP 5.4"
yum install -y php54-php-pspell php54-php-process php54-php-imap php54-php-xml php54-php-xmlrpc php54-php-pdo php54-php-ldap php54-php-pecl-zip php54-php-common php54-php-gmp php54-php php54-php-mcrypt php54-php-mysqlnd php54-php-mbstring php54-php-gd php54-php-tidy php54-php-pecl-memcache --enablerepo=remi >> $sklog
echo "........"

fixit 54
fi
}
all () {
tput setaf 4
echo "You Select install all php versions"
tput sgr0
    phpinstall54
    phpinstall55
    phpinstall56
    phpinstall70
    phpinstall71
    phpinstall72
  phpinstall73
  phpinstall74
}
usage () {
tput setaf 1
    echo "You can select php version you need, run your script as :"
tput sgr0
echo "bash $0 php55"
echo "or"
echo "bash $0 php56 php55 php71"
tput setaf 1
    echo "or install all available versions :"
tput sgr0
echo "bash $0 all"
tput setaf 1
  echo "###############################################"
    echo "Supported Versions: 54, 55, 56, 70, 71, 72, 73"
  echo "###############################################"
tput sgr0
}

if [ -e /etc/redhat-release ];then
    if [ -z "$1" ]; then
        usage
        exit 2
    fi
    if [[ "$sistema" -eq 7 || "$sistema" -eq 6 ]]; then
        tput setaf 4
            echo "You have remi repo installed and run: "
            cat /etc/redhat-release
            echo "##########"
            echo "Start installing aditional php version"
            echo "##########"
        tput sgr0
for args in "$@" ; do
tput setaf 2
    echo "Actually you runing php $actual, so I will skip it"
tput sgr0
        case $args in
            php54) phpinstall54 ;;
            php55) phpinstall55 ;;
            php56) phpinstall56 ;;
            php70) phpinstall70 ;;
            php71) phpinstall71 ;;
            php72) phpinstall72 ;;
      php73) phpinstall73 ;;
      php74) phpinstall74 ;;
            all) all ;;
     esac
done
echo "################################"
echo "Aditional PHP versión installed!"
echo "More info on skamasle.com or forum.vestacp.com or follwme in twiter @skamasle"
echo "################################"
        fi
else
    echo "Only support centos"
exit 3
fi

hmm burda “tput ” diye birsey var incelemek lazım 🙂

Leave a Reply