24/08/2022

Bash Script te satr başı :

Jenkins in scriptinnde şözle birşey gördüm.

/usr/local/bin/jenkins.sh

 

: "${JENKINS_WAR:="/usr/share/jenkins/jenkins.war"}"

: "${JENKINS_HOME:="/var/jenkins_home"}"

: "${COPY_REFERENCE_FILE_LOG:="${JENKINS_HOME}/copy_reference_file.log"}"

: "${REF:="/usr/share/jenkins/ref"}"

Görüldüğü üzere satır başı “:” var.

ilk satırı inceleyecek olursak.

JENKINS_WAR diye bir değişkene eğer herhangi bir değer daha önce atanmamış ise şu(“/usr/share/jenkins/jenkins.war”) stringi değer olarak ata.

Bence daha temiz yazımı aşağıda ki gibidir.

JENKINS_WAR=$JENKINS_WAR:-"/usr/share/jenkins/jenkins.war"}

Degisken :- değer

Leave a Reply