06/01/2020

Powershell -2 Man pages

Aynı linuxte olduğu gibi PS’dede man pages mantığı mevcut. (zaten olmasa olmazdı)

hatta ve hatta


yaptığımızda sayfalarca detaylı bir man pages ile karşılaşırız. Örneklerde mevcuttur.

Burada kirmizi ile isaretli yer [] ile belirtilen birden cok degisken alabildigidir.
Örnegin

Get-service -ComputerName server-r2,localhost

Ama önce bit txt dosyasi olusturup sonra orda listeyi gönderebiliriz.

PS C:\ > get-service -ComputerName ( Get-Content .\computers.txt )

Ayrıca

Ancak

<string[]>  ise string olarak birden cok degiskeni alabilecegi anlamina geliyor.

PS C:\> dir c:\,C:\Windows\,C:\Users\

Gibi

Ancak

Örnegin “-Exclude “ [ ] icinde degil [-Exclude <string[]> ] yani -Exclude optional ama -Exclude kullaniyorsan stringi de kullanmak zorundasin diyor.

Leave a Reply