02/01/2020

Powershell -1 PSDrive

Windows ta linuxtekinden farklı olarak file system dışında sistmelerde vardır. Mesela Registryde veya certstore da file sistem gibi gezmek mümkündür. İçerikleri görebiliriz ama file systemde yaptığımız işlemler burada farklı çalışır.

PS C:\> cd hkcu:
PS HKCU:\> dir


  Hive: HKEY_CURRENT_USER


Name              Property
----              --------
AppEvents
Console            CtrlKeyShortcutsDisabled : 0
                CursorColor       : 4294967295
                CursorSize        : 25
                DefaultBackground    : 4294967295
                DefaultForeground    : 4294967295
                EnableColorSelection   : 0
                ExtendedEditKey     : 1
                ExtendedEditKeyCustom  : 0
                FaceName         : __DefaultTTFont__
                FilterOnPaste      : 1
                FontFamily        : 0
                FontSize         : 1048576
                FontWeight        : 0
                ForceV2         : 1
                FullScreen        : 0
                HistoryBufferSize    : 50
                HistoryNoDup       : 0
                InsertMode        : 1
                LineSelection      : 1
                LineWrap         : 1
                LoadConIme        : 1
                NumberOfHistoryBuffers  : 4
                PopupColors       : 245
                QuickEdit        : 1
                ScreenBufferSize     : 589889656
                ScreenColors       : 7
                ScrollScale       : 1
                TerminalScrolling    : 0
                TrimLeadingZeros     : 0
                WindowAlpha       : 255
                WindowSize        : 1966200
                WordDelimiters      : 0
                ColorTable00       : 0
                ColorTable01       : 8388608
                ColorTable02       : 32768
                ColorTable03       : 8421376
                ColorTable04       : 128
                ColorTable05       : 8388736
                ColorTable06       : 32896
                ColorTable07       : 12632256
                ColorTable08       : 8421504
                ColorTable09       : 16711680
                ColorTable10       : 65280
                ColorTable11       : 16776960
                ColorTable12       : 255
                ColorTable13       : 16711935
                ColorTable14       : 65535
                ColorTable15       : 16777215
                CurrentPage       : 3
Control Panel
Environment          TEMP         : C:\Users\can\AppData\Local\Temp
                TMP          : C:\Users\can\AppData\Local\Temp
                Path         : C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\I
                ntel\WirelessCommon\;C:\Users\c
                            an\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\can\AppData\Loca
                l\atom\bin;
                OneDrive       : C:\Users\can\OneDrive
                SSH_AUTH_SOCK     : /tmp/ssh-bh1cEupdliI4/agent.2696
                SSH_AGENT_PID     : 5600
                TACVIEW_DCS2ACMI_PATH : C:\PROGRA~2\Tacview\DCS\
                PT6HOME        : C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.1.1sv
                PT5HOME        : C:\Program Files (x86)\Cisco Packet Tracer 6.1.1sv
                QT_DEVICE_PIXEL_RATIO : auto
                OneDriveConsumer   : C:\Users\can\OneDrive
EUDC
Keyboard Layout
Microsoft
Network
Printers
Software


  Hive: HKEY_CURRENT_USER\Software


Name              Property
----              --------
PDFsam Basic          installed : 1


  Hive: HKEY_CURRENT_USER


Name              Property
----              --------
System
Uninstall
Volatile Environment      LOGONSERVER        : \\MONSTER
                USERDOMAIN        : MONSTER
                USERNAME         : can
                USERPROFILE        : C:\Users\can
                HOMEPATH         : \Users\can
                HOMEDRIVE         : C:
                APPDATA          : C:\Users\can\AppData\Roaming
                LOCALAPPDATA       : C:\Users\can\AppData\Local
                USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE : MONSTER

Böylece normalde aldığımız “dir” komutundan çok daha farklı bir çıktı alırız.

İşte bu farklı sistemlere “PSDrive” deniyor.

“Get-PSDrive” ile bu değişik sistemleri listeleyebiliriz.

PS C:\Users\can> Get-PSDrive

Name      Used (GB)   Free (GB) Provider   Root                        CurrentLocation
----      ---------   --------- --------   ----                        ---------------
Alias                 Alias
C         163.84     58.39 FileSystem  C:\                           Users\can
Cert                  Certificate  \
D         695.36    236.15 FileSystem  D:\
E                   FileSystem  E:\
Env                  Environment
F                   FileSystem  F:\
Function                Function
G                   FileSystem  G:\
HKCU                  Registry   HKEY_CURRENT_USER
HKLM                  Registry   HKEY_LOCAL_MACHINE
I                   FileSystem  I:\
J                   FileSystem  J:\
Variable                Variable
WSMan                 WSMan

Environment değişkenleri sistem değişkenleride gördüğünüz gibi burada. Bunlara basit bir şekilde erişebiliriz.

Drivelar C gibi sonunda “:” oldugundan burda da drive gibi baglandigindan Env: seklinde yaziyoruz. Sonuçta bunlarda PSDrive yani Powershell Drive’dır

Bu listede görülmeyen registry adreslerine de erişebiliriz.

#Set-Location Registry::\HKEY_USERS#

ve

New-PSDrive HKU Registry HKEY_USERS
Set-Location HKU:

Sayfa 4 Linux Man page den devam

Leave a Reply