26/06/2022

Java Constructor

bir object oluşturulurken onun ilk değerleri almasını sağlar.

Obje ile aynı ismi alan bir method dur.

Obje ilk oluşturulduğunda çalışır.

public class Icecek {

	String tip;
	double ucret;
	int adet;

	Icecek(String tip, int adet, double ucret)
	{
		this.adet=adet;
		this.tip=tip;
		this.ucret=ucret;
	}
}

Oluştururken de constructor a uygun şekilde argümanları vermek gerekmektedir.

Icecek icecek1 = new Icecek("kahve",2,12.5);
Icecek icecek2 = new Icecek("kola",1,17.5);

Kontrol için:

System.out.println(icecek1.tip);
System.out.println();
System.out.println(icecek2.tip);

kahve

kola

Leave a Reply