15/02/2022

AWS Elastic File System EFS

EFS in en büyük avantajı birden fazla linux instance ı farklı availability zonelardan gelip aynı EFS e NFS ile bağlanabilirler. Ve hatta buna AWS Direct Connect gibi bir VPN ile on-prem data center dan da bağlanmak mümkündür.

EFS AWS consolunda “Storage” altında

Bir tane oluşturduğumuzda detaylarına baktığımızda network altında.!!!!

Mevcut her 3 availability zone da da olduğunu görürüz.

Burada manage dersek security group kullandığını görürüz dolayısıyla security grup oluşturarak erişim (access) izni vermemiz gerekir. Mevcutta sadece default var ama bunu değiştireceğiz.

Önce EC2 instance ımızın security grubunu bulup editliyoruz. (istersek yeni bir security group oluşturup ekleyede bilirdik). NFS kuralı sadece bu security gruptan gelenlere izin verecek şekilde ayarlandı.

Bunu kaydettikten sonra artık instance a bağlama zamanı geldi.

Önce EFS i linux instance imıza kurmamız lazım.

[ec2-user@ip-172-31-5-43 ~]$ sudo yum -y install amazon-efs-utils
[ec2-user@ip-172-31-5-43 ~]$ sudo mkdir /mnt/efs
[ec2-user@ip-172-31-5-43 ~]$ sudo mount -t efs -o tls fs-02527afba7c006ed0:/ /mnt/efs

Attach basarak en son girdiğimiz bağlama komutunu alabiliriz. Son kısmı mount etmek istediğimiz PATH

Bunu başka bir instance a da yaparsak ve aynı EFS e bağlarsak aynu dosya her iki veya daha çok instance da görebiliriz.

Leave a Reply