15/02/2022

AWS Elastic Block Storage EBS

Drive olarak sisteme bağlanır.

Çeşitli tipleri vardır SSD ve HDD zaten adlarında da anlaşılacağı gibi süratle alakalıdır. Her biri max 16TB boyutta olabilir.

General Volume SSD EC2 instanceları için default boot volumedur.

Bir EBS EC2 altında bulunur.

Önce bir EC2 instance i başlatıyoruz. Bir instance oluşturduğumuzda 30GB bir volume onunla beraber oluşturuluyor ve bu volume in-use olarak Volumes altında görünüyor. Bu 30 gb lik volume instance-store ve çok yüksek performanslıdır ancak ephemeral bir storagedır yani instance shutdown olunca data silinir. EBS de performanslıdır ancak instance storage kadar değil. Çünkü instance storage CT ile aynı hardware üzerindedir.

Instance store non persistent and EBS persistent

Daha sonra bizde bir volume oluşturuyoruz(Aynı availability Zone da olmak zorunda) ve ikiside Volumelarda görülüyor.

Sağ tıklayıp attach diyoruz ve instance seçiyoruz. Daha sonra eğer windows ise Disk management a gidip diski heme görüyoruz ve initialize ve format edip bağlıyoruz.

Daha sonra istersek bu Volume i DETACH edip başka bir instance a bağlayabiliriz.

Peki bu diğer instance başka bir availability zone da ise o zaman bir SNAPSHOT oluşturuyoruz. Snapshot Availability Zone dışında ama region içinde bir S3 içinde oluşur.

Mevcut oluşturduğumuz EBS’ten bir snapshot oluşturuyoruz. Oluştururken availability zone sormuyor ve snapshotlar altında görülebiliyor. Available olduktan sonra sag tıklayıp create a volume from snapshot diyerek volume oluşturabiliyoruz. Burada önemli olan bağlamak istediğimiz instance ile aynı availability zone da olmasıdır.

Diğer bir önemli snapshot ise İnstance Store a yaptığımız snapshottur. AMI amazon machine image ile boot etmesini istediğimiz image i seçebiliyorduk hatta kendimiz de bir image oluşturabiliyorduk. İste “Instance store” un snapshotunu alıp image olarak kaydedersek bunu AMI da saklayabiliriz. bu daS3 içinde yani region da olacaktır.

Leave a Reply