11/01/2024

Ansible – 2 Roles

https://gitlab.com/ansible_can/learn2

Rol ismi bence kötü bir tercih çünkü rol bilişim dünyasında biraz daha başka anlamda. Terraform daki gibi modül bence daha hoş olurmuş.
Öncelikle “roles” adında bir klasör oluşturuyoruz, çünkü klasör yapısı önemli.

Sonra roller için gerekli alt klasörleride oluşturuyoruz. Rol mantığında Ansible default olarak Roles klasörünün altına bakıyor.

Her bir rolün altında da ‘tasks’ klasörü oluşturuluyor.

daha sonra task in altına ‘main.yml’ dosyasını oluşturuyoruz ve içini ana dosyada ki task ile dolduruyoruz.

Devam edecek olursak rol yapısı ile birlikte örneğin files klasörününde yeri değişiyor.

örnek kod eski dosyalarla beraber repositoryde.

Ayrıca komutun çıktısıda artık biraz değiştiç

TASK [web_servers : install apache and php for Ubuntu servers] *************************************************
ok: [192.168.0.159]
ok: [192.168.0.160]

TASK [web_servers : copy default html file for site] ***********************************************************
changed: [192.168.0.159]
changed: [192.168.0.160]

Görüldüğü üzere artık ‘role : task’ şeklinde isimlendiriliyorlar.

Leave a Reply