10/01/2024

Ansible – 1 Bootstrap

Repository : https://gitlab.com/ansible_can/learn1

Öncelikle Ansible da ilk karar verilmesi gereken şey ‘inventory’

[Ubuntu]
192.168.0.159
192.168.0.160

[Database]
192.168.0.161

[AnsibleMaster]
192.168.0.158

[Centos9]
192.168.0.162
[Linux:children]
Ubuntu
Database
Centos9

Ansible ın çalıştığı sistemden diğer tüm sistemlere :

  • keyless ssh yapılabilmelidir.
    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 192.168.0.160
  • root login olabilmelidir(en başta)

Ayrıca ansible.cfg dosyasıda aşağıdaki gibi olabilir

[defaults]
inventory = inventory
#private_key_file = ~/.ssh/ansible
#remote_user = ansbile
remote_user = root

burda bazı şeyler comment out çünkü ilerde düzelteceğiz.

Leave a Reply