07/01/2019

Windows Powershell Disk Management

Bu çalışmayı Virtualbox üzerinde eklediğim 6 adet sanal disk ile yapıyorum. Öncelikle disklerimizi görelim.


PS C:\Users\Administrator> Get-PhysicalDisk
FriendlyName SerialNumber    CanPool OperationalStatus HealthStatus Usage    Size
------------ ------------    ------- ----------------- ------------ -----    ----
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK           True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK VB8575610c-01e2797e False  OK        Healthy   Auto-Select 50 GB

Ancak son disk işletim sisteminin olduğu disk ve ilk çalışma için bana 4 adet disk yeterli.

PS C:\Users\Administrator> Get-PhysicalDisk |? CanPool|? HealthStatus| select -first 4
FriendlyName SerialNumber CanPool OperationalStatus HealthStatus Usage    Size
------------ ------------ ------- ----------------- ------------ -----    ----
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB

Ayrıca sadece belirli diskleri seçmek istersek

PS C:\Users\Administrator> Get-PhysicalDisk|? Canpool|ft UniqueId
UniqueId
--------
{78f3d471-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
{78f3d472-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
{78f3d473-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
{78f3d474-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
{78f3d475-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
{78f3d476-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963}
PS C:\Users\Administrator> Get-PhysicalDisk|? Canpool|? {"{78f3d471-15cb-11e9-9df3-806e6f6e6963};{78f3d472-15cb-11e9-9df
3-806e6f6e6963}".Contains($_.UniqueId)}
FriendlyName SerialNumber CanPool OperationalStatus HealthStatus Usage    Size
------------ ------------ ------- ----------------- ------------ -----    ----
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB
VBOX HARDDISK       True  OK        Healthy   Auto-Select 5 GB

Artık disklerimizi seçip kuruluma geçebiliriz.


PS C:\Users\Administrator> New-StoragePool -FriendlyName "CanPooledDisks" -StorageSubSystemFriendlyName "Windows*" -Phys
icalDisks $Stordisks |New-VirtualDisk -FriendlyName "CanPooledDisks" -Size 20GB -ProvisioningType Thin|Initialize-Disk -
PassThru |New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize|Format-Volume
DriveLetter FileSystemLabel FileSystem DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining   Size
----------- --------------- ---------- --------- ------------ ----------------- -------------   ----
F              NTFS    Fixed   Healthy   OK           19.81 GB 19.87 GB

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu StorageSubSystemFriendlyName çünkü her ismi kabul etmiyor.

Get-StorageSubSystem|fl komutu ile FriendlyName i öğrenebiliriz. böylece CanPooledDisks adında disk poolu oluşturmuşl ve onu otomatik olarak sisteme bağlayıp format atmış olduk. Ancak burada her hangi bir RAID vs yok.

Server Manager Görüntüsü bu şekilde olacaktır. Pool a eklenmeyen 2 adet disk Primordial olarak görünüyor. Raw Diskler ve işlem yapımamış Sisteme fiziksel olarak bağlanmış bekliyorlar.

]]>

Leave a Reply