22/12/2018

Windows Nano Server Oluşturma

Bu kurulum maalesef Virtualbox içinde hyperV de ya mümkün değil yada aşırı derecede yavaş olacaktır. Bu nedenle mümkünse bağımsız ve hyperV kurulu tercihen en az bir windows10 makina gerekmektedir. Bana bu konuda destek olan ve bana bol bol zaman ayırarak windows öğreten hocam ve iş arkadaşım Olaf a burdan ayrıca teşekkür ederim.

Öncelikle indirdiğimiz Windows Server 2016 DVD(yada CD ben ISO kullandım) kök dizininde bulunan nanoServer klasörünün içinden bir klasörü kopyalayacağız bunun içinde aşağıda ki i,şlemleri yapıyoruz.

PS D:\nanoserver\NanoServerImageGenerator>mkdir c:\nano
PS D:\nanoserver\NanoServerImageGenerator>copy *.* C:\nano\
PS D:\nanoserver\NanoServerImageGenerator>Set-Location C:\nano\
PS C:\nano> Get-ChildItem
  Verzeichnis: C:\nano
Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    16.07.2016   04:30     163433 Convert-WindowsImage.ps1
-a----    25.05.2016   23:42      478 NanoServerImageGenerator.psd1
-a----    14.07.2016   23:18     101216 NanoServerImageGenerator.psm1

böylece gerekli dosyaları kopyalamış olduk. Şimdi artık modulü import ederek devam edebiliriz. Eğer sistem hata verirse script çalıştırmaya izin verilmiyor diye aşağıda ki şekilde devam edin. Daha sonra “Restricted” olarak set edebilirsiniz.

PS C:\nano> Set-ExecutionPolicy unrestricted
PS C:\nano> Import-Module C:\nano\NanoServerImageGenerator.psm1

daha sonra hangi komutlar gelmiş görmek istersek

PS C:\nano> Get-Command -Module NanoServerImageGenerator
CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Function    Edit-NanoServerImage                0.0    NanoServerImageGenerator
Function    Get-NanoServerPackage               0.0    NanoServerImageGenerator
Function    New-NanoServerImage                0.0    NanoServerImageGenerator

Normalde DVDnin takılı olması lazım ancak ben farklı birşey yaptım ve iso image i 7zip ile açıp bir klasöre kaydettim. sonrada aşağıda ki komutta kullandım. Ayrıca nano server da kullanacağımız paketleride ekledim. Paket listesi nerede bende bilmiyorum.

PS C:\nano> New-NanoServerImage -Edition Standard -MediaPath 'C:\Users\olaf\SCP\Windows server 2016\' -BasePath C:\nano\ -TargetPath C:\nano\nan-svr.vhdx -DeploymentType Guest -ComputerName Nano-SVR1 -Storage -Package Microsoft-Nanoserver-IIS-Package                                                      

Kurulum esnasında bize şifre soracak onu unutmayın.

Oluşan dosyaları görmek istersek.

PS C:\nano> Get-ChildItem
  Verzeichnis: C:\nano
Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----    23.12.2018   11:18        Logs
d-----    23.12.2018   11:18        Packages
-a----    16.07.2016   04:30     163433 Convert-WindowsImage.ps1
-a----    23.12.2018   11:22   569376768 nan-svr.vhdx
-a----    16.07.2016   19:12   172757121 NanoServer.wim
-a----    25.05.2016   23:42      478 NanoServerImageGenerator.psd1
-a----    14.07.2016   23:18     101216 NanoServerImageGenerator.psm1

Daha sonra Hyper-V manager dan yeni diyerek ekliyoruz. Aşağıda ki seçenekleri yapıyoruz.

Ram : 512 Mb , generation 2, var olan bir VM kullanı seçip (Use an existing virtual har disk) oluşturduğumuz VHDX dosyasını seçiyoruz.

Bunları CLI ile yapmak istersek


PS WIN-OLAF16@C:\nano> New-VM -name nano-svr02 -MemoryStartupBytes 512MB -BootDevice vhd -VHDPath C:\nano\nano-svr2.vhdx
 -Path c:\nano -Generation 2 -SwitchName extern
Name    State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime  Status       Version
----    ----- ----------- ----------------- ------  ------       -------
nano-svr02 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 8.0
PS WIN-OLAF16@C:\nano> Get-VM
Name    State CPUUsage(%) MemoryAssigned(M) Uptime  Status       Version
----    ----- ----------- ----------------- ------  ------       -------
Nano-Svr01 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 8.0
nano-svr02 Off  0      0         00:00:00 Operating normally 8.0

Böylece iki şekilde de VM leri eklemiş olduk.

VM Hyper-V administration a eklendikten sonra başlatıyoruz. Username : administrator ve password ise NanoServer harddisk image ini oluştururken verdiğimiz şifre.

Şifreyi girdikten sonra recovery consola geleceğiz. Artık ayarlarımızı yapıp nano server i kullanabiliriz.

]]>

Leave a Reply