13/12/2018

Windows Nano Server creation

Server 2016 kurulumundan sonra ISO image veya CD hala takılıyken powershell (PS) e administrator olarak geçip.

Winserver 2016 ISO su takılı iken d: ye geçerek bakıyoruz.
PS C:\Users\Administrator> d:
PS D:> Get-ChildItem
Directory: D:\
Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
d-r--- 9/12/2016 9:52 PM NanoServer
d-r--- 10/13/2016 1:13 PM boot
d-r--- 10/13/2016 1:13 PM efi
d-r--- 1/10/2017 9:08 AM sources
d-r--- 10/13/2016 1:13 PM support
--r--- 5/25/2016 2:52 PM 128 autorun.inf
--r--- 7/15/2016 11:23 PM 386976 bootmgr
--r--- 7/15/2016 8:06 PM 1168736 bootmgr.efi
--r--- 7/15/2016 7:52 PM 80576 setup.exeBurada gödrüğünüz NanoServer klasörünün içinde ki bazı şeyleri C nin içinde nano diye oluşturduğum klasöre kopyalacağım.

PS D:\NanoServer\NanoServerImageGenerator> Get-ChildItem
  Directory: D:\NanoServer\NanoServerImageGenerator
Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-r---    9/12/2016  9:52 PM        en-US
--r---    7/15/2016  7:30 PM     163433 Convert-WindowsImage.ps1
--r---    5/25/2016  2:42 PM      478 NanoServerImageGenerator.psd1
--r---    7/14/2016  2:18 PM     101216 NanoServerImageGenerator.psm1

Buraya Kopyaladım ve şimdi nano serveri oluşturmak için bazı komutları gireceğiz.

PS C:\Users\Administrator> cd C:\nano2\
PS C:\nano2> Get-ChildItem
  Directory: C:\nano2
Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-ar---    7/15/2016  7:30 PM     163433 Convert-WindowsImage.ps1
-ar---    5/25/2016  2:42 PM      478 NanoServerImageGenerator.psd1
-ar---    7/14/2016  2:18 PM     101216 NanoServerImageGenerator.psm1

Önce gerekli modulü import ediyoruz ve bu modülün bize getirdiği komutları inceliyoruz.

PS C:\nano2> Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psm1
PS C:\nano2> Get-Command -Module NanoServerImageGenerator
CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Function    Edit-NanoServerImage                0.0    NanoServerImageGenerator
Function    Get-NanoServerPackage               0.0    NanoServerImageGenerator
Function    New-NanoServerImage                0.0    NanoServerImageGenerator

Artık nano-serveri oluşturabiliriz.

PS C:\nano2> New-NanoServerImage -Edition standard -MediaPath d:\ -BasePath C:\nano2\ -TargetPath C:\nano2\nano-svr.vhdx
 -DeploymentType Guest -ComputerName Nano-SVR1 -Storage -Package Microsoft-Nanoserver-IIS-Package

bittikten sonra folder içeriği aşağıda ki gibi oluyor

PS C:\nano2> Get-ChildItem
  Directory: C:\nano2
Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----    12/13/2018  9:43 PM        Logs
d-----    12/13/2018  9:43 PM        Packages
-ar---    7/15/2016  7:30 PM     163433 Convert-WindowsImage.ps1
-a----    12/13/2018  9:50 PM   569376768 nano-svr.vhdx
-ar---    7/16/2016 10:12 AM   172757121 NanoServer.wim
-ar---    5/25/2016  2:42 PM      478 NanoServerImageGenerator.psd1
-ar---    7/14/2016  2:18 PM     101216 NanoServerImageGenerator.psm1
]]>

Leave a Reply