29/11/2019

SQL-3 DB oluşturma Scriptleri

Buraya iki örnek koyuyorum.

daha sonra bunun nasıl işlediğini anlatacağım ama komutlar vs var içinde. Bu scripleri kullanarak bir veri tabanı oluşturup içini dolduruyoruz ki oynayabilelim.

drop database SofaAG;
create database SofaAG;
use SofaAG;

create table t_plattform (platt_nr integer,hersteller_nr integer, typ varchar(20), motor varchar(40),leistung_in_kw integer, hubraum integer, getriebe varchar(20), kabine varchar(20), lieferzeit_tage integer, verrechnungspreis float(10,2), primary key (platt_nr));

create table t_aufbau ( aufbau_nr integer, art varchar(20), hersteller_nr integer, typ varchar(20), lieferzeit_tage integer, verrechnungspreis float(10,2), primary key (aufbau_nr));

create table t_sonder (sonder_nr integer, bezeichnung varchar(20), hersteller_nr integer, typ varchar(20), lieferzeit_tage integer, verrechnungspreis float(10,2), primary key (sonder_nr));

create table t_bestellpos (bestell_nr integer, teil_nr integer, kennzeichen integer,menge integer,primary key (bestell_nr));

insert into t_plattform (platt_nr,hersteller_nr, typ,motor,leistung_in_kw,hubraum,getriebe, kabine,lieferzeit_tage,verrechnungspreis) values (1234,1147,"F 102","12-Zylinder-Diesel",500,36000,"12-Gang-Automatic","2-standard",30,62500.50);

insert into t_aufbau (aufbau_nr,art,hersteller_nr,typ,lieferzeit_tage,verrechnungspreis) values (238,"Autokran",8712,"K 21",40,105000.00);

insert into t_sonder (sonder_nr,bezeichnung, hersteller_nr, typ, lieferzeit_tage,verrechnungspreis) values (144,"Klimaanlage",3049,"Ktronic",20,3000.00);

insert into t_bestellpos (bestell_nr, teil_nr, kennzeichen,menge) values (3111,1234,1,1);

GrandHotel

drop database grandhotel;
create database grandhotel;
use grandhotel;
create table Zimmer ( zimmer_id integer, kategorie_id integer,primary key(zimmer_id));

create table Kategorie (kategorie_id integer auto_increment,kat_bezeichnung varchar(20),kat_preis_EZ float, kart_preis_DZ float, primary key (kategorie_id));

create table Gast (gast_id integer, g_name varchar(20),g_vorname varchar(20),g_strasse varchar(50),g_strasse_nummer integer, g_plz varchar(5), g_ort varchar(20), g_stammgast integer, primary key(gast_id));

create table Rechnung (rechnung_id integer,gast_id integer, zimmer_id integer, r_belegung varchar(10),r_ankuft date, r_abreise date, primary key(rechnung_id));

insert into Zimmer (Zimmer_id,kategorie_id) values ("101","1");
insert into Zimmer (Zimmer_id,kategorie_id) values ("102","1");
insert into Zimmer (Zimmer_id,kategorie_id) values ("103","1");
insert into Zimmer (Zimmer_id,kategorie_id) values ("104","2");

insert into Kategorie (kat_bezeichnung,kat_preis_EZ,kart_preis_DZ) values ("Standard","70","100");
insert into Kategorie (kat_bezeichnung,kat_preis_EZ,kart_preis_DZ) values ("Juniorsuite","80","120");
insert into Kategorie (kat_bezeichnung,kat_preis_EZ,kart_preis_DZ) values ("Suite","120","200");
insert into Kategorie (kat_bezeichnung,kat_preis_EZ,kart_preis_DZ) values ("Luxussuite","180","280");

insert into Gast (gast_id,g_name,g_vorname,g_strasse,g_strasse_nummer,g_plz,g_ort,g_stammgast) values ("4711","Meier","Hans","Hauptstr.","1","11111","Adorf","1");
insert into Gast (gast_id,g_name,g_vorname,g_strasse,g_strasse_nummer,g_plz,g_ort,g_stammgast) values ("4712","Schulze","Fritz","Mainweg","23","22222","Bhausen","0");
insert into Gast (gast_id,g_name,g_vorname,g_strasse,g_strasse_nummer,g_plz,g_ort,g_stammgast) values ("4713","Müller","Willi","Fuldaweg","5","33333","Ostadt","0");

Bu scripleri “SofaAG.sql” ve “grandhotel.sql” olarak kaydettikten sonra; mysql e girip boş birer db oluşturuyoruz.

MariaDB [(none)]> create database grandhotel;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> create database SofaAG;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

sonra quit diyerek Mysqlden çıkıyoruz ve terminalden

mysql -uroot -proot SofaAG < SofaAG.sql
mysql -uroot -proot grandhotel < grandhotel.sql

Tekrar girip kontrol ediyoruz.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| SofaAG       |
| grandhotel     |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> use grandhotel;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [grandhotel]> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_grandhotel |
+----------------------+
| Gast         |
| Kategorie      |
| Rechnung       |
| Zimmer        |
+----------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Ve bir table a kontrol için bakıyoruz.

MariaDB [grandhotel]> select * from Zimmer;
+-----------+--------------+
| zimmer_id | kategorie_id |
+-----------+--------------+
|    101 |      1 |
|    102 |      1 |
|    103 |      1 |
|    104 |      2 |
+-----------+--------------+

scriptimiz çalışmış. Artık oynayabiliriz 🙂

Leave a Reply