20/07/2018

Owncloud Large File (> 10MB) upload Chunksize

General error: 2006 MySQL server has gone away oluyor. Bunun sebebi işlemler esnasında database (MySQL) in yeterince uzun süre bağlantıyı açık tutmaması. Çözümü : aşağıda ki satırı /public_html/config/config.php ye eklemek. 'dbdriveroptions' => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET wait_timeout = 28800'), Ancak dikkatli olun çünkü dosyanın yapısını anlamanız gerekiyor. yapı olarak 'değişken', 'item' => 'değişken', 'item' => 'değişken', 'item' => 'değişken', 'dbdriveroptions' => array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET wait_timeout = 28800'), ); ]]>

Leave a Reply