09/08/2018

Linux Performance – iostat

Şekilde görülen süreçte her basmakta çeşitli zamanlar geçmektedir ve bunlar beklenen işin karakterine göre farklılık arz etmektedir. Örneğin çok sayıda küçük veri yazmak bu basamakların bazılarında büyük veri yazmaktan daha hızlı bazılarında daha yavaş olabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemli araçlardan birisi iostat komutudur. Sistemde yükle gelmezse linux sysstat paketinin kurulması gereklidir. #iostat -xmdz Maalesef resmi istediğim gibi ayarlayamadım indirip büyüterek inceleyiniz.   başlıkları inceleyecek olursak rrqm/s :  Saniyede ki Driver iş kuyruğunda bekleyen ve birleştirilen okuma isteklerinin sayısı. wrqm/s : Saniyede ki Driver iş kuyruğunda bekleyen ve birleştirilen yazma isteklerinin sayısı. r/s : Saniyede diskten yapılan okuma isteklerinin  sayısı w/s : Saniyede diskten yapılan yazma isteklerinin  sayısı. rMB/s : Saniyede diskten yapılan okuma işleminin MB bazında miktarı (m opsiyonundan dolayı, -k olarak kullansaydık bu değeri kilobyte olarak görürdük.) wMB/s :  Saniyede diskten yapılan  yazma işleminin MB bazında miktarı (m opsiyonundan dolayı, -k olarak kullansaydık bu değeri kilobyte olarak görürdük.) avgrq-sz : Sektör boyutunda (512 byte) ortalama istek miktarı. avgqu-sz : Sektör boyutunda (512 byte) ortalama isteklerden hem driver kuruğunda bekleyenler hemde diskte aktif olanları. await : ortalama bekleme zamanı ancak bu ortalamaya driver kuyruğu ve diskin tepki süresi dahil. r_await : await in aynısı ama sadece okuma istekleri için(ms). w_await : await in aynısı ama sadece yazma istekleri için(ms). svctm : disklerin ortalama tepki süresi(ms). %util : zamanın yüzde kaçında cihaz I/O isteklerini işlemektedir.  ]]>

Leave a Reply