09/02/2024

Jenkins Credentials açık text olarak görmek

Normalde parola açık text olarak bulunmaz loglarda ancak acaba doğru parolamı diye kontrol etmemiz gerekebilir. Detaylı örnekleri burada anlatılmış :

Ben sadece bir örneği burada kullanacağım ilerde erişmek için.

stage('usernamePassword') {
   steps {
    script {
     withCredentials([
      usernamePassword(credentialsId: 'gitlab',
       usernameVariable: 'username',
       passwordVariable: 'password')
     ]) {
      print 'username=' + username + 'password=' + password

      print 'username.collect { it }=' + username.collect { it }
      print 'password.collect { it }=' + password.collect { it }
     }
    }
   }
  }

bu stage çalışınca

print 'username.collect { it }=' + username.collect { it }
Loglarda aşağıda ki sonucu görürüz.
username.collect { it }=[g, i, t, l, a, b, a, d, m, i, n]