25/06/2022

Java 2D Arraylist

Arraylistleri tutan bir Arraylist

//we declare a ArrayList of ArrayList<string>
ArrayList<ArrayList<String>> groceryList = new ArrayList();

Daha sonra Arraylistleri oluşturuyoryz

                ArrayList<String> bakeryList = new ArrayList();
		bakeryList.add("donut");
		bakeryList.add("garlic");
		bakeryList.add("sogan");
		
		ArrayList<String> produceList = new ArrayList();
		produceList.add("tomatoes");
		produceList.add("meat");
		produceList.add("paprika");
		
		ArrayList<String> drinksList = new ArrayList();
		drinksList.add("soda");
		drinksList.add("cole");

Sonra oluşturduğumuz bu listleri list of listse yani 2d ye ekliyoıruz.

//add the arraylists to the Arraylist of arraylists
groceryList.add(bakeryList);
groceryList.add(produceList);
groceryList.add(drinksList);

cıktısı.

System.out.println(groceryList);

[[donut, garlic, sogan], [tomatoes, meat, paprika], [soda, cole]]

tek bir Listi yazdırmak istersek

System.out.println(groceryList.get(0));
[donut, garlic, sogan]

Tekbir item yazdımak istersek

System.out.println(groceryList.get(0).get(0));
donut

Leave a Reply