08/10/2019

Domain yapısı ve limitleri hakkında

Sis DC oluştururken bazı konuları değerlendirmemiz gerekir. Örneğin forest mı olacak tek domain mi? Replication Lan mı Wan mı? Wan ne kadar hızlı yeterli mi?

Kimler yönetecek? Tek merkezden mi, çok merkezden mi?

GPO uygulaması. GPO Domain seviyesinde uygulanıyor. Güvenlik için herkesin uyması gereken GPO’larım olabilir?

Auditing domain seviyesinde trouble shooting ve resource planning de daha kolay olur mu?

Çok forest olunca güvenlik sıkıntı olur mu? Trusts ?

Schema replication tüm forestlar da geçerli olacak mı?

Global catalog replication?

bir domain içinde replikasyon muhtemelen her 5 dakikada bir olacaktır. bu nedenle uzak yerler seçerken bağlantım yeterince hızlımı onu değerlendirmeliyim.

birden çok domain namespace kullanıyor olabirim. (bizim şirket gibi)

Lokasyonlar çok parçalı ise yönetimi kim yapacak?

Empty domain root : bu yapılırsa hiç bir domain diğerine üstün olmaz. O zaman enterprise admin olmayacağı için tek bir yönetici tüm domainleri etkileyemez.

En önemli konulardan biri … en basiti en iyisidir.

Çoklu forestlarda

güvenlik izolasyonu sağlanabilir.

Bir lokasyondan veri çıkmasını engellemek mümkün olabilir.

Farklı schema lar kullanılabilir.

Firma birleşmeleri olmuş olabilir.

Leave a Reply