08/10/2019

Deploying new Domains

Domainler ve subdomainler bölge ve/veya departman ve/veya çeşitli sebeplerle bölünebilirler.

Örneğin sirket.com domain’i satıs.sirket.com , uretim.sirket.com, sonrada lokasyonlar ile ankara.uretim.sirket.com, hatay.uretim.sirket.com gibi bölünebilirler.

bu durumda child domain oluşturmuş oluruz. Contigous namespace

Ama bazen domain isimlerinde devamlılık olmaz. O zaman tree domain olur.

sirket.com ve musteri.com gibi tamamen bağımsız bir domain adı da kullanabiliriz. Buna da discontigous domain namespace denir.

Powershell de ise

Install-addsdomain -domaintype TreeDomain -parentdomainname sirket.com -newdomainname msuteri.com -credential domain\administrator

Leave a Reply