20/06/2018

Centos 7 Performans kurulumu

Öncelikle Centos kerneli ni 4.1 veya üstüne çıkarak gerekiyor
sudo rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org curl -LO https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm sudo yum localinstall -y elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm sudo yum --enablerepo=elrepo-kernel install -y kernel-ml kernel-ml-devel daha sonra


yum groupinstall -y "Development tools"
yum install -y elfutils-libelf-devel iperf cmake3
cd
mkdir build
cd build
https://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.0.tar.gz
tar -xvf bison-3.0.tar.gz
cd bison-3.0
./configure
make
sudo make install
sudo yum remove -y bison
açıkçası devam etmedim çünkü Brendan Gregg'in videolarını izledikçe bu kurulumunda ne kadar doğru yönde gittiğini tespit edemiyorum. Linux Performans konusu henüz maalesef Solaris (Oracle) da olduğu gibi gelişmiş değil ancak gelişme aşamasında bu nedenle DTrace diye başlayıp Perf ile devam ederken bi anda kendimi eBPF'in mevcut sistem olduğunu öğrenirken buldum. Dtrace in geliştiricilerinden olan Brendan baba 🙂 bile eBPF e geçmiş durumda. Okumaya ve araştırmaya devam edeceğim ancak bu kuruluma devam etmeyeceğim.

Leave a Reply