07/04/2022

bash if condition -z

Örneğin scripte değişken verildiğini kontrol etmek için;

function zn() {
if [[ -z $1 ]]
then
        echo "degisken yok"
else
        echo "degisken var ve o : $1"
fi
}

#degiskensiz deneme
echo " degiskensiz"
zn
echo "degiskenli"
zn TTT

bu scripti çalıştırdığımızda sonuç

 ./test.sh
 degiskensiz
degisken yok
degiskenli
degisken var ve o : TTT

$1 boş ise (-z) o zaman bunu yap (echo “degisken yok”) boş değil ise şunu yap (echo “degisken var ve o : $1”)

Leave a Reply