14/10/2021

AWS VPC – 1

Virtual Private Cloud

Region içinde oluşturuluyor. Bir VPC içinde birden çok Availability Zone (AZ) olabilir. Bu durumda her bir AZ ye bir Subnet atıyoruz. Ve Bunları VPC-Router ile yönetiyoruz.

Routing table oluşturup kontrolü sağlıyoruz.

Subnetler public veya private olabilir. Public olduğu zaman EC2 instanceımız doğrudan router üzerinden internete açılabilir ve bir public IPsi olur.

Servislerden VPC yi seçiyoruz ve seçili olan regionın kaynakları listeleniyor.

Sol taraftan “your VPC” ye gidince görüyoruz ki zaten bize bir default VPC yaratılmış.

Yine Sol taraftan “subnets” e bakarsak region ın verdiği kadar subnetin mümkün olduğunu ve her bir subnetin bir AZ ye oluşturulduğunu görebiliriz.

Subnetlerin özellikleri arasında “Auto-assign public IPv4 address” in “yes” olduğunu görüyoruz. Bu ayar subnetleri public subnet yapar. Public subnetlerde bu ayar ve internet gateway olmalıdır. Böylece internete ve internetten bu vpc subnetinde ki instancelara erişim sağlayabiliriz.

Yine sol menüden “route tables” a baktığımızda.

 DestinatıonTarget
0.0.0.0/0igw-0b153fffc24447ccc
172.31.0.0/16local

yani belli bir IP blogunu local tutacak onun dışındaki herseyi internete gönderecek.

VPC ye bağlı birde internet router var ancak detaylarına daha sonra bakacağız.

Leave a Reply