16/02/2022

AWS S3 CLI

CLI kullanmak için access key ID ve secret access key e ihtiyacımız var bunları IAM de user içinden oluşturuyoruz.

S3 bucket larının listesi :

PS C:\Users\can> aws s3 ls 
2022-02-16 11:28:54 anothertrainingbucket
2022-01-17 12:24:24 awsearningbucket1

veya aws s3 ls –profile training

ok bir deneme dosyası oluşturup onu upload etmek istersek.

PS C:\Users\can> aws s3 cp uploadfile1 s3://anothertrainingbucket/ --profile training
upload: .\uploadfile1 to s3://anothertrainingbucket/uploadfile1

Aynı dosyayı editleyip upload ettiğimizde dosya özelliklerinden “versions” a tıkladığımızda iki versiyonu olduğu görebiliriz.

Dosyayı sildiğimizde ise ona bir delete marker ekler. Ve dosya listede görülmez olur ancak show versions dersek görülür olur.

Delete markeri sseçip silersek dosya geri gelir. Eğer delete marker ile ikinci versiyonuda silersek dosyanın ilk versiyonu geri gelir.

Dosyayı tamamen silmek istersek versionlarında ayrıca silinmesi gerekiyor !!!!!

Leave a Reply