17/02/2022

AWS RDS WordPress

Önce bir free tier instance oluşturuyoruz. WordPress kuruyoruz.

sudo yum update -y
sudo amazon-linux-extras install -y php7.2
sudo yum install -y httpd
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz tar xvf latest.tar.gz
tar xvf latest.tar.gz
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/
cd /var/www/html/
sudo chmod -R 755 wp-content
sudo chown -R apache:apache wp-content

Artık wp kuruldu. Public IP veya DNS ile gidince WordPress kurulum ekranı görülür oldu.

Şimdi önce DB instanceımızın security grubuna bakmamız lazım ki web interface imiz ona bağlanabilsin.

Bunun için DB nin security groubunun default olan (kendi security grubundan gelen paketleri kabul etme) kuralnı siliyorum ve yeni kural ekliyorum.

Burada MYSQL portu olan 3306 ya Webaccess security grubundan gelen tüm paketlere izin ver. yapıyorum.

Aynı şekilde web sayfasının host edildiği instance ında aynı grupta olduğundan emin oluyorum.

Leave a Reply