19/01/2022

AWS Elastic Load Balancing ELB

Adında da anlaşılacağı gibi instancelara gelen yükün dağılımını yapıyor. Bunun içinde instanceların health durumlarını kontrol ediyor. Bu kontrol yapmak içinde bizim vereceğimiz bir portu kullanıyor. Aynı zamanda eğer bir instance gayri faal olursa bu durumu autoscaling e bildiriyor ki autoscaling yeni bir instance başlatsın.

3 Tip web (http-https) , port based (network Load baancer) ve gateway

Biz bir adet Http için oluşturacağız. ELB oluştururken Target Group diye bir kavram var burada neye loadbalancıng yapacağımızı belirliyoruz. Mesela Lambda Function,IP adresi, instance ..gibi.

  • Ilk başta instance yaratmıyoruz ve doğrudan TG ve ELB yatarıyoruz. TG ye instance veriyoruz instanceları sonra oluşturup bağlayacağız. TG ve ELB oluşturma diğer AWS Arayüzleri gibi okunalık ve kolay çoğunlukla next next….
  • User datalarını tutmak üzere öncelikle bir S3 Bucket oluşturuyoruz. 2:00:00
  • Launch Template oluşturuyoruz. Bunu oluştururken S3 e erişmek için IAM Role atamasını unutmuyoruz.
  • Daha sonra Auto-Scaling Group oluşturuyoruz. (Yukarıdan aşağıya sırayla)

ELB oluşunca instanceları başlatacak ve ASG ye ekleyecektir.

Durumu takip etmek için

EC2 -> Target Groups -> TG1 e baktığımızda instancestatuslerini görürüz.

Bizim istediğimiz Healthy olmalarıdır.

ASG yi sildiğimizde instancelarda silinir.

Ancak yinede instanceların silinip silinmediğini kontrol etmekte fayda var.

Leave a Reply