17/01/2022

AWS Auto Scaling Group

Aöazon CloudWatch performans monitoring servisidir.

Instancelarımız eğer ayarladıysak durumlarını cloudwatch a rapor ederler.

Örneğin elimizde ki 4 adet EC2 instanceından biri çöktüyse EC2 stattus check fail olur. bunu Amazon Cloudwatch farkeder ve autoscaling -group a bildirir. AutoScaling-group yeni bir EC2 instance i başlatır. (kubernetes gibi)

Yada başka bir örnek:

Tüm instancelarda ki toplam CPU kullanımı %80 i geçerse yeni instance başlat. %60 altına düşerse gereksiz olan bir instance i kapat gibi.

Auto Scaling group oluşturmak için management console da sol menü en altta Auto scaling groups var oraya gidip create diyoruz.

Creation yaparken bir isim birde template veriyoruz. Template i oluştururken

  1. isim veriyoruz
  2. Image seçiyoruz.
  3. Instance type seçiyoruz.
  4. Key pair seçiyoruz.
  5. Network subnet seçiyoruz.
  6. Storage seçiyoruz ve launch diyoruz.
    Daha sonra Autoscaling group oluşturduğumuz yere gidip template i orada seçiyoruz.

Sonra alttan next diyoruz. Availibility Zone da ki subnetleri ihtiyaca göre seçiyoruz.

Next

Load Balancing daha sonra yapacağız. “Health Check” EC2 ların status ünü kontrol ediyor, defaultta bırakıyoruz.

Next

Kapasiteleri belirliyoruz.

Scaling Policy ve protection ı daha sonra belirleyeceğiz.

Next

Next

Next

Create Auto Scaling Group

Şimdi updating capacity olarak başladı ve desired capacity 3 e ulaşmak için instanceları başlatıyor.

Bir süre sonra Sol menüden EC2 instances a gidince

Görüyoruz.

Autocaling logları

Eğer istersek manuel olarak instanceları kapatabiliriz ancak AutoScalingGroup onları yeniden başlatır. Çünkü status check fail olacak ve ASG onu yeniden başlatmaya ayarlı. Bu süreci de burada ki loglarda görebiliriz.

Leave a Reply