10/12/2019

AD Subordinate CA Installation

Yine server managerdan install ediliyor ancak role seçerken Certification Authority ve Certification Authority Web Enrollment da seçiliyor.

Bunu kurmak için Enterprise Admin olmamız gerekiyor. Kurulumdan sonra ki ayarları yaparken yine role seçerken yukarda daha önce seçtiğimiz her iki rolüde seçeceğiz.

Keyide oluşturduktan sonra kendi certificasını oluşturması için rootCA’e istek csr göndereceğiz.

bu işlem ya online (1) yada offline (2) olabilir.

Offline da “.req” tipinde bir dosya oluşturuluyor.

Leave a Reply