11/12/2019

AD FS Account and Resource Partners

Account Partner (Claims Provider)

 • Kullanıcı credentials larını web based service ile toplar ve authenticate eder.
 • Sonra bu claimsleri security token’ı olarak hazırlar.
 • Bu tokenlar federation trust üzerinden partner organizasyonun kaynaklarından faydalanmak üzere sunulur.
 • Claims provider federation server üzerine Relying Party Trust configure edilir.
 • Karşı tarafın (resource domain) claims providerdan claimleri nasıl kabul edeceğini tanımlar.

Resource Partner

 • Resource Partner
  • Partner Federation Serverdan gelen tokenları kabul eder ve doğrular.
  • Security tokenlarından gelen claimleri alır.
  • Authorization decisiondan sonra web serverları için yeni claimler üretir.
 • Claims Provider Trust
  • Claim kuralları account Partnerların (Claims Providers) claimleri nasıl yaratacağı ve resource partnerların (Relying Parties) bunları nasıl alacağını tanımlar.
  • Bu claimler önceden hazırlanmış templateler kullanılarak oluşturulabilir.
   • Send LDAP attributes as claims
   • Send Group membership as claim
   • Pass through or filter an incoming claim
   • transform an incoming claim
   • Permit or deny users based on an incoming claim
  • Veya AD FS Claim rule language kullanarak özel kurallar yaratabiliriz.

Leave a Reply