10/12/2019

AD Admin Templates

Admin templates dosyaları .adm ve .admx dir.

.adm dosyaları Windows 2000/2003 tarafından kullanılır.

 • SYSVOL ile her GPO’ya kopyalanır.
 • Ayarlaması zordur.

Çok faydalı değildir.

.admx günceldir.

 • .adml dosyası ile beraber gelir. Local dilede çalışması için
 • yeri “Windows\PolicyDefinitions” tır.
 • Ağ gibi merkezi bir yerde saklanabilir.
 • XML ile geliştirilebilir.

GPO’lar domaine SYSVOL klasörü üzerinden yayılır. Biz templateler için bir merkezi storage oluşturabiliriz.

 • önce “PolicyDefinitions” tam adıyla aşağıdaki lokasyonda bir klasör oluşturuyoruz.
  • \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies
  • Ör: \\test.microsoft.com\SYSVOL\test.microsoft.com\policies
 • Sonra kaynak bilgisayardan tüm dosyaları kopyalarız (Windows\PolicyDefinitions)
 • Artık hedef sisteme ortak merkezi ( \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies ) yerden kopyalıyoruz (Windows\PolicyDefinitions)

Leave a Reply